№24/2012

Анан’єва О.C.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КВАНТИФІКАТОРА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ “FEW” АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дане дослідження ґрунтується на вивченні квантифікатора невизначеності ‘few’ в англійській мові на семантичному та лексичному мовленнєвих рівнях. Ми формуємо концептосферу ‘few’, будуємо його мікро лексико-семантичне поле та виділяємо шляхи його вираження.
Ключові слова: дефініційний аналіз, квантифікатор невизначеності, кількість, компонент значення, компонентний аналіз, концепт, концептосфера, лексема, лексико-семантичне поле.

Данное исследование основано на изучении квантификатора неопределенности ‘few’ в английском языке на семантическом и лексическом языковых уровнях. Мы формируем онцептосферу ‘few’, строим его микро лексико-семантическое поле и выделяем средства его выражения.
Ключевые слова: дефиниционный анализ, квантификатор неопределенности, количество, компонент значения, компонентный анализ, концепт, концептосфера, лексема, лексико-семантическое поле.

The present research is based on the study of lexeme ‘few’ in the English language on lexical and semantic levels of the language. We model the conceptual system of ‘few’, build its micro lexico-semantic field and define the ways of its verbalization.
Key words: componential analysis, concept, conceptual system, definitional analysis, lexeme, lexico-semantic field, meaning component, quantity, vagueness quantifier.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КВАНТИФІКАТОРА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ “FEW” АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ