Головна / Main

Головна / Main

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія» - періодичне фахове наукове видання.

Журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства. Видання рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою. Метою журналу є популяризація та оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях філологічної науки на основі відкритого доступу до публікацій авторів.

Завдання журналу:

 • публікація результатів дисертаційних досліджень в галузі філологічних наук та забезпечення оперативного та зручного доступу до них для всіх зацікавлених осіб;
 • сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків.

Тематичні напрямки:

 • Лінгводидактика та соціолінгвістика.
 • Когнітивна лінгвістика та прагматика.
 • Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу.
 • Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень.
 • Стилістика та інтерпретація тексту.
 • Мова в діалозі культур.
 • Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
 • Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
 • Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі.
 • Лексико-граматична система української мови в комунікативному просторі