Інформація про видання / General Information

Наукові записки. Серія “Філологічна” / Scientific proceedings. "Philology" Series

Рік заснування / Year of foundation: 1999

Засновник / Founder: Національний університет «Острозька академія» / Ostroh Academy National University

Галузь науки / Subject field: філологічні науки / philology

УДК: 81+82

Періодичність / Periodicity: тричі на рік / trice per year

Фахова реєстрація у ВАК України / Registered by High Accreditation Commission of Ukraine: Постанова Президії ВАК України від 22 квітня 2011 року № 1-05/4 / May 22, 2011, № 1-05/4

Анотація / Annotation:

У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства. Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою.

The proceedings contain scientific articles on modern linguistics and literature studies. Recommended to philology scientists, teachers, students and those interested in language studies.