№ 9 (77) / 2020

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, січень 2020. Вип. 9(77). 330 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/81