№ 7 (75) / 2019

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, жовтень 2019. Вип. 7(75). 180 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/75 а>