№ 4 (72) / 2018

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. Вип. 4(72). 206 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/62