№ 20 (88) / 2023

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2023. Вип. 20(88). 68 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology