№ 16 (84) / 2023

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 16(84). 140 с.

Статті випуску на Open Journal Systems:https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/149