№ 15(83) / 2022

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 15(83). 356 с. Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/126