№ 12(80) / 2021

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 12(80). 180 с.