№ 11 (79) / 2021

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). 250 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/113