№ 10 (78) / 2020

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, лютий 2020. Вип. 10(78). 222 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/88