№68/2017

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія  «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – 184 с.

ЗМІСТ ВИПУСКУ / VOLUME CONTENT