№ 19 (87) / 2023

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 19(87). 130 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology