№ 14(82) / 2022

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 14(82). 146 с.

Статті випуску на Open Journal Systems: https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/124